NEĐO JOVANOVIĆ

Izborna lista
IVICA DAČIĆ – „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma“

Poslanička grupa
Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
(zamenik predsednika)

Politička stranka
Socijalistička partija Srbije (SPS)

Datum potvrđivanja poslaničkog mandata
06.10.2016.

Godina rođenja
1962.

Zanimanje
advokat

Članstvo u odborima
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo (član)
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu (član)
Članstvo u grupama prijateljstva
Grčka
Japan
Kina
Kuba
Nemačka
Rusija
Belorusija
Kazahstan
Mesto prebivališta
Užice