Anketu u okviru projekta Građani u akciji za transparentan i odgovoran rad internih revizora možete popuniti ovde

Koalicije