Đorđe Nikitović (SNS), predsednik opštine Požega, pokušao je da Ljubivoju Dikoviću, stranačkom kolegi i odborniku u Skupštini opštine, omogući dodatni prihod iz opštinskog budžeta, tako što je s njim potpisao fiktivni i nezakoniti ugovor o dopunskom radu, kojim ga je angažovao kao svog službenog vozača, iako u opštinskoj upravi već postoje službeni vozači.

Ugovor je kasnije izmenjen, kako bi se upodobio sa zakonom, ali njegova izmenjena verzja je i dalje tajna, jer nadležni u toj lokalnoj samoupravi, i pored zahteva Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju, odbijaju da ga dostave.      

Prvom verzijom ugovora, od 7. septembra 2020. godine, Dikoviću je, iz opštinske kase, trebalo da se isplati neto iznos od 1,2 miliona dinara za dve godine, odnosno mnogo veća suma ako se uračunaju svi doprinosi.  Međutim, na zahtev udruženja građana Inicijativa za Požegu, državna inspekcija je, utvrdila da je ugovor nezakonit i fiktivan. To udruženje je podnelo i krivičnu prijavu Posebnom odeljenju Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu za suzbijanje korupcije protiv Nikitovića, zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj, i Dikovića, koji se sumnjiči za podstrekivanje tog krivičnog dela.

Đorđe Nikitović, predsednik opštine Požega/Foto: SNS Požega

 

Obojica su članovi lokalnog Povereništva SNS, koji je formiran pre dve godine, po raspuštanju odbora te stranke i nakon hapšenja kompletnog rukovodstva te lokalne samouprave, takođe naprednjaka, osumnjičenog za korupciju.

 

Formalizovano privatno korišćenje službenog vozila

Iako već ima službenog vozača, Nikitović je angažovao Dikovića, kao svog vozača i rukovodioca voznog parka njegovog kabineta, uz obavezu da mu, kao predsedniku opštine i komandantu Štaba za vanredne situacije, kako se u ugovoru navodi, „bude na raspolaganju radnim danima od 15 časova do 7 časova ujutro narednog dana, a subotom i nedeljom neprekidno 24 časa“.

Ljubivoje Diković/Foto: Youtube

U ugovoru, koji je Užički centar za ljudska prava i demokratiju imao uvid, piše da se Opština Požega obavezuje da Dikoviću „isplaćuje mesečnu nadoknadu u neto iznosu od 50.000 dinara“.  Ugovor je zaključen na 24 mesecaod potpisivanja - 7.septembra 2020. do 7.septembra 2022. godineuz napomenu da se, po isteku, „ukoliko se ukaže potreba“, može produžiti.

3

4

Osim što je odbornik koalicije „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ u SO Požega, Diković je u stalnom radnom odnosu u Muzičkoj školi „Vojislav Lale Stefanović“ u Užicu, u kojoj radi puno radno vreme kao domar, trubač je i bavi se pevanjem. Pre nego što se priklonio naprednjacima bio je odbornik DS. 

U krivičnoj prijavi, koju je Inicijativa za Požegu podnela 23. oktobra 2020. godine, navedeno je da je  Nikitović „iskorišćavanjem svog službenog položaja, Dikoviću pribavio imovinsku korist u vidu zarade koju ostvaruje po osnovu navedenog ugovora o fiktivnom radnom odnosu“. Navodi se i da ne postoji potreba za njegovim angažovanjem, jer su u Opštinskoj upravi „predviđena dva radna mesta, kojima je u opisu poslova upravljanje službenim vozilima opštine Požega“.

5

Osim toga, ističe se da „Diković duži vremenski period koristi službeno vozilo, kako tokom radnog vremena tako i nakon radnog vremena, i to u privatne svrhe“ i da je „navedeni ugovor zaključen isključivo kako bi se formalno-pravno opravdalo njegovo neosnovano korišćenje tog vozila“.

 

 

Pravni privid radnog angažovanja  

Na zahteve Inicijatve za Požegu, reagovale su inspekcija rada u Zlatiborskom upravnom okrugu i upravna inspekcija Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i utvrdile da je sporni ugovor nezakonit i fiktivan.

„Sadržina ugovora ukazuje na to da se ne radi o dopunskom radu, već o simulovanom pravnom odnosu, koji ima za cilj da stvori privid pravno valjanog radnog angažovanja“, konstatovala je inspekcija rada u odgovoru Inicijativi, 26. novembra 2020. godine.  

Takođe, utvrdila je da ugovor „ne predstavlja dopunski rad“ i da „ne sadrži konstataciju da je angažovano lice u radnom odnosu sa punim radnim vremenom kod drugog poslodavca, što je uslov za zaključenje ovog ugovora“.

Dalje se ističe da spornim ugovorom „nije utvrđeno trajanje dopunskog rada sa brojem nedeljnih radnih časova“ i da je „naknada ugovorena u fiksnom iznosu za neku vrstu pripravnosti, nezavisno od obavljenog rada“.

„Imajući u vidu odredbe Zakona o zaposlenima u jedinicama loklane samouprave i autonomnoj pokrajini“, dodaje se, „sporno je i to da li predsednik opštine, u ime jedinice lokalne samouprave, kao poslodavca, može zaključiti ugovor o radnom angažovanju“.

 

6

Upravna inspekcija je, 2. novembra 2020. godine, uputila upozorenje Opštinskom veću i predsedniku opštine da u roku od tri dana usklade sporni ugovor sa Zakonom o radu. U upozorenju je navedeno da „zaposleni, koji radi sa punim radnim vremenom, može da zaključi ugovor o dopunskom radu sa drugim poslodavcem, ali najviše do jedne trećine punog radnog vremena, te da je neophodno da se u ugovoru navedu radno vreme i naknada za obavljeni posao“.

7

Osim toga, ugovor je sporan i zbog toga što je Diković odbornik u SO Požega. Naime, u Zakonu o lokalnoj samoupravi, u članu 30,  piše da „odbornik ne može biti zaposleni u opštinskoj upravi...(http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2007/129/2/reg)

„Time je prekršen Zakon o lokalnoj samoupravi, zbog čega ćemo podneti prijavu Agenciji za sprečavanje korupcije“, najavio je Maslać i istakao da je Diković „jedan od aktivnijih i "važnijih" članova požeškog SNS-a i da je „ugovorom o dopunskom radu nagrađen za posvećenost stranci i veliku požrtvovanost, koju pokazuje u svakoj izbornoj kampanji, ali i van nje“.

8

http://www.pozega.org.rs/index.php?id_l_oblasti=24

Maslać je objasnio da je Inicijatva za Požegu, u avgustu prošle godine, a nakon što su njeni aktivisti primetili da je „Diković mesecima koristio opštinsko vozilo“, uputila zahtev Opštinskoj upravi da objasni po kom osnovu ga on koristi i, krajem septembra, dobila je prvobitni i sporni ugovor o dopunskom radu“.

„Kada smo ga objavili na društvenim mrežama, iz više izvora smo dobili informaciju da se u Opštini podigla velika prašina, zbog toga što je ugovor dospeo u javnost i da je atmosfera bila napeta, a da je da Miroslav Kovačević, načelnik Opštinske uprave, trpeo velike kritike, zbog toga što je, postupajući po našem zahtevu, dostavio sporni ugovor, što je bilo od odlučnog uticaja da on podnese ostavku na tu funkciju“, svedoči Maslać.

Izbegavanje  odgovornosti

Akteri spornog ugovora i funkcioneri opštinske uprave, koje građani pla

aju da štite javni interes i poštuju zakone, nisu želeli da govore  o spornom ugovoru i nisu dostavili njegovu izmenjenu verziju, po zahtevima Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju, već su pokušali da odgovornost prenesu na druge, nudili poluinformacije i kontradiktorne odgovore. 

Miroslav Kovačević, u to vreme načelnik Opštinske uprave, u kratkoj telefonskoj izjavi je rekao da on „nije radio na tom predmetu“ i uputio nas na Opštinsko pravobranilaštvo. Kovačević nije reagovao na naš pisani zahtev i nije dostavio kopiju novog i izmenjenog ugovora, niti je odgovorio na pitanje zbog čega Opštinska uprava uprava nije reagovala na sporni ugovor.

9

Požega/Foto: Užicki centar za ljudska prava i demokratiju

Opštinski pravobranilac Miladin Filipović je potvrdio da taj organ „nije reagovao, ali da je izvršio uvid u ugovor od 7.septemba 2020. godine“, i ocenio da je on „pravno valjan i da je zaključen u skladu sa

lanom 202. Zakona o radu“, iako su inspekcije utvrdile suprotno.  

„Zaposleni, koji radi sa punim radnim vremenom kod poslodavca, može da zaključi ugovor o dopunskom radu sa drugim poslodavcem, a najviše trećinu punog radnog vremena“, citirao je zakon pravobranilac. Time je demantavo samog sebe, jer tim ugovorom Diković nije angažovan na navedeno radno vreme, nego mnogo više, a potom naveo da ne može da nam dostavi novi i izmenjeni ugovr. 

„Pravobranilaštvo ne raspolaže novim ugovorom, tako da vam isti ne možemo dostaviti iz opravdanih razloga. Za dostavljanje novog ugovora možete se obratiti kabinetu predsednika Opštine“, naveo je u pisanom odgovoru opštnski pravobranilac Miladin Filipović.

I, obratili smo se predsedniku opštine Đorđu Nikitoviću. Međutim, on nas je, ponovo uputio na Opštinsku upravu i sugerisao da od nje tražimo kopiju novog i izmenjeng ugovora, ali i odgovore na pitanja - da li je Diković koristio službeno vozilo u privatne svrhe i ako jeste – da li je zbog toga sankcionisan, kao i koliko službenih vozača je predviđeno sistematizacijom radnih mesta u Opštinskoj upravi, a koliko je njih trenutno zaposleno na tim radnim mestima.

„Nije mi poznato da li je Diković koristio službeno vozilo u privatne svrhe, s  obzirom na to da je vozni park u nadležnosti Opštinske uprave, a ne predsednika opštine“, naveo je Nikitović na naš upit i dodao da je sporni ugovor, nakon upozrenja upravne inspekcije, „usklađen sa Zakonom o radu“, odnosno da je Dikoviću „preciziran broj radnih časova“. 

Dodao je da je Dikovića angažovao „zbog vanredne situacije – pandemije kovida 19, na osnovu ukazane potebe za vozačem“.  Međutim, vanredna situacija u Požegi je, zbog epidemije virusa korona, uvedena 5.jula 2020. i ukinuta je 2.septembra iste godine. To znači da su Nikitović i Diković potpisali sporni ugovor pet dana posle ukidanja vanredne situacije. (https://radiopozega.rs/ukinuta-vanredna-situacija-na-podrucju-opstine-pozega/)

Ljubivoje Diković je, na naš poziv, najpre, obećao da će govoriti o spornom ugovoru i njegovoj izmenjenoj varijanti, ali kasnije je od toga odustao.

„Očigledno je da aktuelni funkcioneri SNS-a nisu izvukli nikakve pouke iz ponašanja uhapšenog i procesuiranog bivšeg rukovodstva”, poručio je Bogdan V.Radovanović, jedan od osnivača i član UO Inicijative za Požegu, aludirajući na to da su 11.maja 2019. godine, zbog sumnje na korupciju, uhapšeni naprednjaci - predsednik te opštine Milan Božić, predsednica SO Zorica Mitrović i Velimir Maksić, načelnik Opštinske uprave, a nekoliko dana kasnije i Slavko Dobrić, član Jedinstvene Srbje i direktor JP Razvojna agencija Požega.

Tužilaštvo reagovalo

Na naš zahtev, Tužilaštvo u Kraljevu je navelo da je, po krivičnoj prijavi protiv Nikitovića i Dikovića, podnelo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja  MUP-u Srbije, Direkciji policije, Upravi kriminalističke policije, Odeljenju za borbu protiv korupcije u Beogradu. „Po zahtevu smo urgirali i nismo dobili izveštaj po podnetom zahtevu, a po dobijanju izveštaja odlučićemo o daljem postupanju po krivičnoj prijavi“, navedeno je u dopisu Tužilaštva.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autor:  Istraživački tim Užičkog centar za ljudska prava i demokratiju

Objavljivanje ove priče omogućeno je kroz projekat Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama, koji sprovodi Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP ), a finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Stavovi izneti u ovoj priči su stavovi autora i ne predstavljaju nužno stavove Programa ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP ) niti Švedske agencije za

 

Koalicije