Promocija knjiga “Grad bola” i “Grad greha”

U okviru projekta “Vetar u leđa, a ne kamen spoticanja” , Grupa Mašta iz Prijepolja organizuje promociju knjiga “Grad bola” i “Grad greha” mladog pisca Metija Kamberija. Promocija će se održati 22. juna 2021. godine s početkom u 19 časova u lapidarijumu Muzeja u Prijepolju.

Promocija knjiga organizuje se u okviru projekta “Vetar u leđa, a ne kamen spoticanja” čiji je glavni cilj bolja integracija Roma u školski obrazovni sistem, rušenje predrasuda i širenje svesti među decom iz redovne populacije o okolnostima u kojima romska deca žive.

Osim dosadašnjeg radioničarskog rada i podrške u učenju, a u cilju afirmacije postignuća Roma koja su slabo vidljiva većinskom stanovništvu, organizuje se i promociju knjiga ovog mladog pisca.

Knjiga "Grad bola" je autobiografski roman Metija Kamberija napisan 2020. godine, govori o odrastanju na ulici, životu u domu za nezbrinutu decu i odrastanju deteta u najsurovijim socijalnim uslovima.

Knjiga "Grad greha" je socijalna drama koja će privući čitaoce, objasniti kako se iz siromašne romske porodice prevazilaze prepreke u konstantnoj borbi za opstanak. Poetičnim stilom Kamberi priča o sebi kroz lik Amirage, momka, koji je, opijen uspehom, poleteo visoko i nisko pao, ali samo na kratko

Detaljne informacije o projektu,  projektnim aktivnosima i samom događaju  možete naći na:

https://www.dragankuveljic.rs/zavrsen-projekat-vetar-u-leda-a-ne-kamen-spoticanja/

https://www.facebook.com/grupamasta

Informacije o svim konkursima u okviru Projekta ,,Lokalni poziv ka EU’’ možete naći na sajtu www.promeni.rs

Projekat ,,Lokalni poziv ka EU’’ koji realizuje Nacionalna koalicija za decentralizaciju sa partnerima Grupom 484 i Fondacijom Jelena Šantić, osnažuje lokalne inicijative za doprinos procesima pridruživanja EU, stvarajući decentralizovano društvo koje neguje kulturnu različitost i participatornu demokratiju. Ovaj projekat finansira Evropska unija.

Koalicije