Monitoring javnih nabavki u 2018

 

U okviru projekta „Javne nabavke u fokusu aktivnih građana“  sproveden je  monitoring javnih nabavki iz dve oblasti, i to oblast prosvete i oblast socijalnih usluga u Republici Srbiji. Mapiranje institucija u Zlatiborskom, Moravičkom, Mačvanskom, Šumadijskom i Kolubarskom okrugu u kojima će se sprovoditi monitoring javnih nabavki je obuhvatilo sve školske ustanove, opštine i gradove u pet upravnih okruga, i to 35 opština i gradova koji su sprovodili javne nabavke socijalnih usluga (Užice, Sjenica, Priboj, Prijepolje, Nova Varoš, Čajetina, Požega, Kosjerić, Bajina Bašta, Arilje, Čačak, Gornji Milanovac, Lučani, Ivanjica, Šabac, Loznica, Bogatić, Vladimirci, Koceljeva, Mali Zvornik, Krupanj, Ljubovija, Kragujevac, Topola, Aranđelovac, Rača, Batočina, Knić, Lapovo, Valjevo, Osečina, Ub, Mionica, Ljig, Lajkovac), i osnovne i srednje škole tih opština i gradova i njihovih okolnih naselja i to: 11 osnovnih škola i 7 srednjih škola u Užicu, 8 osnovnih škola i 2 srednje škole u Sjenici, 6 osnovnih škola 2 srednje škole u Priboju, 9 osnovih škola i 3 srednje škole u Prijepolju, 6 osnovnih škola i 2 srednje škole u Novoj Varoši, 3 osnovne škole i 1 srednja škola u Čajetini, 2 osnovne škole i 3 srednje škole u Požegi, 2 osnovne škole i 1 srednja škola u Kosjeriću, 5 osnovnih škola i 2 srednje škole u Bajinoj Bašti, 4 osnovne škole i 1 srednja škola u Arilju, 19 osnovnih škola i 7 srednjih škola u Čačku, 7 osnovnih škola i 3 srednje škole u Gornjem Milanovcu, 6 osnovnih škola i 1 osnovna škola u Lučanima, 9 osnovnih škola i 2 srednje škole u Ivanjici, 13 osnovnih škola i 8 srednjih škola u Šapcu, 15 osnovnih škola i 4 srednje škole u Loznici, 6 osnovnih škola i 1 srednja škola u Bogatiću, 2 osnovne škole i 1 srednja škola u Vladimircima, 1 osnovna škola  i 1 srednja škola u Koceljevi, 5 osnovnih škola i  1 srednja škola u Malom Zvorniku, 2 osnovne škole i 1 srednja škola u Krupnju, 1 osnovna škola i 1 srednja škola u Ljuboviji, 23 osnovne škole i 10 srednjih škola u Kragujevcu, 5 osnovnih škola i 1 srednja škola u Topoli, 12 osnovnih škola i 3 srednje škole u Aranđelovcu, 1 osnovna škola i 1 srednja škola u Rači, 1 osnovna škola i 1 srednja škola u Batočini, 3 osnovne škole i 1 srednja škola u Kniću, 1 osnovna škola i 1 srednja škola u Lapovu, 16 osnovnih škola i 5 škola u Valjevu, 2 osnovne škole i 1 srednja škola u Osečini, 5 osnovnih škola i 2 srednje škole u Ubu, 2 osnovne škole i 1 srednja škola u Mionici, 2 osnovne škole i 1 srednja škola u Ljigu,  i 2 osnovne škole i 1 srednja škola u Lajkovcu.

Prilikom mapiranja javnih nabavki u svim ciljanim ustanovama pošlo se od postojećih informacija dostupnim na sajtovima ustanova Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, kao i izveštaja Državne revizorske institucije. Najznačajnije prikupljene informacije su se odnosile na planove javnih nabavki, trenutne postupke javnih nabavki, visina predviđenih javnih nabavki, vrsta i raznovrsnost postupaka javnih nabavki, kao i broj i vrste odluka Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Nakon mapiranja institucija utvrđena je metodologija prikupljanja informacija o javnim nabavkama i metodologija analize pribavljene dokumentacije. Informacije o javnim nabavkama su prvenstveno prikupljene iz dokumentacije objavljene na Portalu javnih nabavki i internet stranicama naručioca i Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Pored toga, dokumentacija o javnim nabavkama je prikupljena korišćenjem mogućnosti koje proizilaze iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji svim zainteresovanim licima omogućava da dođu u posed svih informacija koje su nastale u radu i u vezi sa radom svih organa javnih vlasti. Analiza pribavljene dokumentacije je izvršena kroz analizu sadržaja konkursne dokumentacije i načina sprovođenja javnih nabavki. Najznačajniji dokumenti obuhvaćeni monitoringom su:

  1. Plan javnih nabavki
  2. Poziv za podnošenje ponuda odnosno prijava
  3. Konkursna dokumentacija i izmene konkursne dokumentacije
  4. Odluka o dodeli ugovora
  5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
  6. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
  7. Odluka o obustavi postupka javne nabavke
  8. Odluka o obustavi postupka
  9. Obaveštenje o obustavi postupka
  10. Zahtevi za zaštitu prava pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i odluke o podnetim zahtevima.

Na osnovu analize navedene dokumentacije je utvrđeno da li postoje određene nepravilnosti i odstupanja od Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015).

U izveštajnom periodu monitoring je izvršen nad 71 postupkom javnih nabavki socijalnih usluga i 669 postupaka koje su sprovele osnovne i srednje škole u pomenutim gradovima i opštinama, tj. ukupno 740 javnih nabavki iz obe oblasti. Ukupno partija iz oblasti prosvete je bilo 1019, a iz oblasti socijalnih usluga 12 partija, tj. 1031 partija ukupno.

 

Ukupna procenjena vrednost svih postupaka iz oblasti prosvete u izveštajnom periodu iznosi 2.383.815.974,53 a u oblasti socijalnih usluga 292.087.774,02 dinara, što je u ukupnom iznosu 2.675.903.448,55 dinara. Ukupna ugovorena vrednost iz oblasti prosvete u izveštajnom periodu iznosi 1.541.560.354,12, a u oblasti socijalnih usluga 288.292.055,10 dinara, što je u ukupnom iznosu 1.829.852.409,22 dinara. Treba napomenuti da je grad Kragujevac sproveo centralizovane javne nabavke velikih procenjenih i ugovorenih vrednosti koje nisu obuhvatale samo škole, već i druge institucije, pa su te vrednosti ušle u pomenute.

 

Takođe su praćena postupanja Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, i tom prilikom su analizirane sve odluke Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Analizirano je ukupno 4 odluke Republičke komisije u postupcima gde su naručioci bili Grad Loznica (1 zahtev), Poljoprivredna škola sa domom učenika „Valjevo“ (1 zahtev pred Komisijom, drugi kod naručioca), Osnovna škola „Mile Dubljević“, Lajkovac (1 zahtev) i Osnovna škola „Braća Nedić“, Osečina (1 zahtev).

 

Nalaze monitoringa možete pogledati OVDE

Izveštaj o dodatnim uslovima možete pogledati OVDE

Analizu cena socijalnih usluga možete pogledati OVDE

Detaljne rezultate monitoringa možete pogledati OVDE


 

Koalicije