Nismo isti ali smo jednaki

U okviru Konkursa za mobilizaciju zajednice, udruženje "K-Town Group" iz Kosjerića će u periodu od 1.1-31.8.2021. godine realizovati projekat “Nismo isti ali smo jednaki“.

Osnovna ideja projekta  je da se u  saradnji sa učenicima dve osnovne škole na teritoriji opštine: OŠ Mito Igumanović i OŠ Jordan Đukanović organizuju edukativno-kreativne radionice na temu kulturnih raznolikosti za učenike sedmog i osmog razreda. Planirano je da se pored dece iz gradske sredine omogući pristup ovakvim sadržajima i deci iz ruralnih područja. Radionice će se organizovati za grupe od 20 učenika, u zavisnosti od broja zainteresovanih. Posebno važan deo radionica biće komunikacija sa autsajderom, a zapravo insajderom koji živi u Kosjeriću - kroz razumevanje da njihove komšije trpe diskriminaciju samo zbog svoje različitosti, đaci će naučiti da prepoznaju realne posledice koje na ljude diskriminacija ostavlja unutar njihove lokalne zajednice, tako da će im, sa jedne strane, biti dostupno teorijsko znanje o konceptu interkulturalnosti, ali, važnije, moći će da u praksi prepoznaju kako njihov stav i ponašanje utiču na ljude koji su za njih drugi. Nakon završetka radionica učesnici će uz podršku nastaviti sa grupnim radom na svojim zadacima. Završni događaj će biti prezentacija produkata rada učesnika u prostorijama AKC i OŠ Jordan Đukanović u selu Varda. Prezentacija će na kreativan način od strane samih učesnika biti prikazana ostalim učenicima i svim građanima Kosjerića i Varde i okolnih sela. Želja je da mladi uzmu aktivno učešće u zajednici, edukuju svoje vršnjake, kao i da svest o vrednosti i poštovanju kulturnih raznolikosti dođe do još većeg broja ljudi.

Kratkoročno, cilj projekta je da 20 učenika, iz urbane i ruralne sredine, steknu znanja o interkulturalizmu, različitostima kao bogatstvu i solidarnosti uprkos razlikama, i da kreirajući kulturne sadržaje inspirišu građane u zajednici da više pažnje posvete kultrnoj raznolikosti.

Dugoročni cilj inicijative jeste izgradnja kapaciteta pojedinaca, organizacija ali i građana i čitave zajednice za kulturni, obrazovni, socijalni i ekonomski razvoj opštine..

Detaljne informacije i o projektu i projektnim aktivnosima možete naći na:

https://ktowngroup.org.rs/

https://www.facebook.com/ktowngroup

Informacije o svim konkursima u okviru Projekta ,,Lokalni poziv ka EU’’ možete naći na sajtu www.promeni.rs

Projekat ,,Lokalni poziv ka EU’’ koji realizuje Nacionalna koalicija za decentralizaciju sa partnerima Grupom 484 i Fondacijom Jelena Šantić, osnažuje lokalne inicijative za doprinos procesima pridruživanja EU, stvarajući decentralizovano društvo koje neguje kulturnu različitost i participatornu demokratiju. Ovaj projekat finansira Evropska unija.

Koalicije