Užički centar za ljudska prava i demokratiju u saradnji sa Topličkim centrom za demokratiju i ljudska prava, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo  započeo je realizaciju projekta “Građanski nadzor finansiranja medija iz javnih izvora”. Realizacija projekta trajaće 12 meseci.

Koalicije